Profil Staf Pelaksana

Nama:Apedisnita, S.H., M.H.
Tempat/Tgl Lahir:Padang, 13 Maret 1967
NIP:196703131993082001
Golongan:Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan:Analis Perkara Peradilan
Nama:Frengki Jerri Putra, S.Pd.
Tempat/Tgl Lahir:Payakumbuh, 27 Januari 1986
NIP:198601272010011010
Golongan:Penata (III/c)
Jabatan:Analis Humas
Nama:Muriati, S.H.
Tempat/Tgl Lahir:Solok Selatan, 13 September 1976
NIP:197609132003032001
Golongan:Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan:Analis Perkara Peradilan
Nama:Yolanda Sari, S.H.
Tempat/Tgl Lahir:Padang, 22 April 1981
NIP:198104222009042005
Golongan:Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan:Analis Perkara Peradilan
Nama:Reflison Agusto, S.Kom
Tempat/Tgl Lahir:Padang, 26 Agustus 1988
NIP:198710232019031005
Golongan:Penata Muda Tk I (III/a)
Jabatan:Analis Tata Laksana
Nama:Notri Lidia, S.H.I.
Tempat/Tgl Lahir:Solok, 18 November 1986
NIP:198611182019032003
Golongan:Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan:Analis Perkara Peradilan
Nama:Muhammad Asher Rahman, A.Md.
Tempat/Tgl Lahir:Padang, 27 Februari 1996
NIP:199602272020121005
Golongan:Pengatur (II/c)
Jabatan:Pengelola Barang Milik Negara
Nama:Suci Khairun Nisaa, S.A.P.
Tempat/Tgl Lahir:Padang, 21 November 1994
NIP:199411212022032017
Golongan:Penata Muda (III/a)
Jabatan:Analis Perencana
Nama:Hendra Prasetyo Budi
Tempat/Tgl Lahir:Padang, 24 Oktober 1983
NIP:198310242012121003
Golongan:Pengatur (II/c)
Jabatan:Pengadministrasi Registrasi Perkara
Nama:Dhebbie Sintia Putri, A.Md.A.B
Tempat/Tgl Lahir:Padang, 30 Mei 1997
NIP:199705302022032012
Golongan:Pengatur (II/c)
Jabatan:Pengelola Perkara
Nama:Rima Novika, A.Md.A.B
Tempat/Tgl Lahir:Dharmasraya, 12 November 1995
NIP:199511122022032017
Golongan:Pengatur (II/c)
Jabatan:Pengelola Perkara
Nama:Mai Ratna Juita, A.Md.A.B
Tempat/Tgl Lahir:Payakumbuh, 13 Mei 1997
NIP:199705132022032016
Golongan:Pengatur (II/c)
Jabatan:Pengelola Perkara

 1,601 total pengunjung