Kepaniteraan Perdata

Diperbaharui on 17/11/2022 by Pengadilan Tinggi Padang

Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan Perdata

 1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
 3. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
 4. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
 5. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
 6. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
 7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 8. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Padang beserta berkas perkara Bundel A kepada Pengadilan Pengaju;
 9. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
 11. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

 206 total pengunjung