Profil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Nama:Mirna Desrita, S.H.
Tempat/Tgl Lahir:Pariaman, 05 Desember 1999
NIP:199912052024052001
Golongan:Penata Muda (III/a)
Jabatan:Analis Perkara Peradilan
Nama:Nabila Hanindiaz, S.H.
Tempat/Tgl Lahir:Sungai Penuh, 30 Juli 1999
NIP:199907302024052001
Golongan:Penata Muda (III/a)
Jabatan:Analis Perkara Peradilan

 16 total pengunjung