Kepaniteraan Pidana

Diperbaharui on 17/11/2022 by Pengadilan Tinggi Padang

Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan Pidana

 1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
 3. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
 4. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
 5. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
 6. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
 7. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 8. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 9. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Padang beserta berkas perkara Bundel A kepada Pengadilan Pengaju;
 10. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
 12. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

 193 total pengunjung