Profil Ketua dan Wakil

N a m a:DR. H. AMRIL, S.H., M.Hum.
Tempat Tanggal Lahir:Medan, 20 Juni 1956
N I P:195606201985031003
Pangkat  :Pembina Utama (IV/e)
Jabatan  :Ketua Pengadilan Tinggi Padang
A l a m a t:Padang
N a m a:H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum.
Tempat Tanggal Lahir:Bandung, 22 April 1958
N I P:195804221986011003
Pangkat  :Pembina Utama (IV/e)
Jabatan  :Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
A l a m a t:Padang