Pejabat Struktural

N a m a:BUDIMAN, S.H.
Tempat Tanggal Lahir:Painan, 27 Maret 1974
N I P:197403271993031001
Pangkat  :Pembina (IV/a)
Jabatan  :Kepala Bagian Umum & Keuangan
A l a m a t:Padang
N a m a:
Tempat Tanggal Lahir:
N I P:
Pangkat  :
Jabatan  :Kepala Bagian Kepegawaian
& Teknologi Informasi
A l a m a t:
N a m a:NILMAWATI, S.H., M.H.
Tempat Tanggal Lahir:Payakumbuh, 01 Desember 1960
N I P:196012011982032005
Pangkat  :Pembina (IV/a)
Jabatan  :Panitera Muda Hukum
A l a m a t:Padang
N a m a:INDRA, S.H.
Tempat Tanggal Lahir:Pariaman, 13 November 1960
N I P:196011131985031006
Pangkat  :Pembina Utama (IV/e)
Jabatan  :Panitera Muda Pidana
A l a m a t:Padang
N a m a:INDRA SAKTI, S.H.
Tempat Tanggal Lahir:Padang, 13 Mei 1961
N I P:196105131982031003
Pangkat  :Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan  :Panitera Muda Perdata
A l a m a t:Padang
N a m a:FITRIADI YURSAL, S.H.
Tempat Tanggal Lahir:Padang, 20 Agustus 1979
N I P:197908202009041001
Pangkat  :Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan  :Kepala Sub Bagian Rencana
Program & Anggaran
A l a m a t:Padang
N a m a:AYU DAVMAYANTI, S.H.
Tempat Tanggal Lahir:Padang, 23 Januari 1984
N I P:198401232007042001
Pangkat  :Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan  :Kepala Sub Bagian Kepegawaian
& Teknologi Informasi
A l a m a t:Padang
N a m a:RENGGA SATRIA, S.Kom.
Tempat Tanggal Lahir:Padang, 2 Maret 1986
N I P:198603022009041003
Pangkat  :Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan  :Kepala Sub Bagian Tata
Usaha & Rumah Tangga
A l a m a t:Padang
N a m a:NOVITA SARI, S.Kom.
Tempat Tanggal Lahir:Batusangkar, 22 November 1986
N I P:198611222009122004
Pangkat  :Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan  :Kepala Sub Bagian Keuangan
& Pelaporan
A l a m a t:Padang