Peraturan mengenai Penghapusan Barang Milik Negara dapat diunduh pada lampiran di bawah ini.

 

PMK_50_TAHUN_2014_ttg_Tata_Cara_Pelaksanaan_Penghapusan_BMN.pdf

 

PMK_83_TAHUN_2016_tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN

Original text